Генетика в Украине: доступно о главном

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифтаПренатальна діагностика

E-mail Печать PDF

 

Пренатальна діагностика

 

6850, 90, 70, 50, 30 "Якi основнi показання для проведення пренатальної дiагностики?

6851, 20 "Носiйство матiр'ю Х-зчепленого захворювання

6852, 30 "Народження дитини з дефектом нервової трубки

6853, 20 "Наявнiсть у батькiв домiнантного захворювання

6854, 30 "Вiк батькiв: мати старша 35 рокiв, батька - 40 рокiв

6855, 0 "Вiк батькiв: мати старша 20 рокiв, батька - 25 рокiв

# 5, 7, 14, 15, 17, 18, 27, 34, 37, 39, 41

 

6860, 90, 70, 50, 30 "Якi з перерахованих захворювань можуть бути визначенi за допомогою пренатальної дiагностики?

6861, 30 "Хромосомнi хвороби

6862, 20 "Хвороби обмiну речовин

6863, 20 "Захворювання, зчепленi з Х хромосомою

6864, 30 "Вади розвитку опорно-рухового апарату i нирок

6865, 0 "Порушення психомоторного розвитку

# 5, 7, 14, 15, 17, 18, 27, 34, 37, 39, 41

 

6870, 80, 60, 40, 20 "Якi з перерахованих методiв пренатальної дiагностики є неiнвазивними?

6871, 100 "Ультразвукове дослiдження

6872, 0 "Фетоамнiографiя

6873, 0 "Кордоцентез

6874, 0 "Амнiоцентез

# 5, 7, 14, 15, 17, 18, 27, 34, 37, 39, 41

 

6880, 100, 80, 60, 40 "Ультразвуковi дослiдження в пренатальнiй дiагностицi виявляють таку патологію:

6881, 30 "Аненцефалiя

6882, 30 "Гiдроцефалiя

6883, 0 "Фенілкетонурія

6884, 40 "Спинномозкова кила

6885, 0 "Синдром Марфана

# 5, 7, 14, 15, 17, 18, 27, 34, 37, 39, 41

 

6890, 90, 70, 50, 30 "Скринiнг альфа-фетопротеїну дозволяє запідозрити у плоду:

6891, 40 "Трисомiю по хромосомi 21

6892, 30 "Спиномозкову килу

6893, 30 "Аненцефалiю

6894, 0 "Фенілкетонурію

# 5, 7, 14, 15, 17, 18, 27, 34, 37, 39, 41

 

6900, 100, 80, 60, 40 "Амнiоцентез або бiопсiя хорiону проводиться при пiдозрi на наявнiсть у плоду:

6901, 40 "Хромосомних порушень

6902, 0 "Множинних вроджених вад розвитку

6903, 40 "Спадкових порушень обміну речовин

6904, 20 "Фенілкетонурії

# 5, 7, 14, 15, 17, 18, 27, 34, 37, 39, 41

 

6910, 100, 80, 60, 40 "Якi методи пренатальної дiагностики дефектiв нервової трубки найбiльш ефективнi?

6911, 0 "Хромосомний аналiз

6912, 40 "Ультразвукова дiагностика

6913, 30 "Визначення альфа-фетопротеїну

6914, 30 "Визначення хорiонiчного гонадотропiну

# 5, 7, 14, 15, 17, 18, 27, 34, 37, 39, 41

 

6920, 100, 90, 80, 70 "В якому матерiалi визначаються альфафетопротеїн при проведеннi пренатальної дiагностики?

6921, 0 "Кров плоду

6922, 60 "Кров матерi

6923, 40 "Амнiотична рiдина плоду

6924, 0 "Бiоптат хорiону

6925, 0 "Клiтини амнiону

# 4, 7, 26

 

6930, 100, 90, 80, 70 "Збiльшення вмiсту альф-афетопротеїну в сироватцi кровi матерi при урахуваннi межових рiвней та термінів вагiтностi свiдчить про наявнiсть у плоду:

6931, 20 "Вроджених вад розвитку

6932, 100 "Дефекту нервової трубки

6933, 0 "Ферментопатiї

6934, 0 "Патологiї бiлкового обмiну

6935, 0 "Хромосомної патологiї

# 4, 7, 26

 

6940, 100, 90, 80, 70 "Зниження вмiсту альфафетопротеїну в сироватцi кровi матерi при урахуванні межових рiвней та термінів вагiтностi свiдчить про наявнiсть у плоду:

6941, 0 "Дефекту нервової трубки

6942, 0 "Вроджених вад розвитку

6943, 100 "Хромосомної патологiї

6944, 0 "Ферментопатiї

6945, 50 "Хвороби Дауна

# 4, 7, 26

 

6950, 80, 70, 60, 50 "Якi межi нормальних значень альфафетопротеїну в сироватцi кровi вагiтних?

6951, 100 "Вiд 0,75 до 2,0 МоМ

6952, 0 "Вiд 3,0 до 5,0 МоМ

6953, 0 "Вiд 1,0 до 5,0 МоМ

6954, 0 "Вiд 0,5 до 1,0 МоМ

# 4, 7, 21, 22, 26

 

6960, 80, 70, 60, 50 "Максимальний термін вагiтностi, при якому визначення альфафетопротеїну в сироватцi кровi вагітної є iнформативним:

6961, 0 "12 тижнiв

6962, 0 "15 тижнiв

6963, 0 "18 тижнiв

6964, 100 "21 тиждень

6965, 0 "24 тижнi

# 4, 7, 21, 22, 26

 

6970, 100, 90, 80, 70 "При яких станах плоду можуть бути незначнi змiни примежових рiвней альфафетопротеїну (в 1,5-2 рази)?

6971, 30 "Гiдроцефалiя та ВПС

6972, 30 "Агенезiя нирок

6973, 40 "Трисомiя 22 та 21 з атрезiію стравоходу

6974, 0 "Ферментопатiя

# 4, 7, 26

 

6980, 100, 80, 60, 40 "Якi спадковi хвороби можуть виявлятися за допомогою УЗ дослiдження плоду?

6981, 0 "Хвороби обмiну речовин

6982, 100 "Вродженi вади розвитку

6983, 0 "Мiопатiї

# 5, 7, 14, 15, 17, 18, 27, 34, 37, 39, 41

 

6990, 100, 80, 60, 40 "Якi з перерахованих методiв вiдносяться до iнвазивних методiв пренатальної дiагностики?

6991, 50 "Амнiоцентез, бiопсiя хорiону

6992, 0 "Ультразвукове обстеження

6993, 50 "Плацентоцентез

6994, 0 "Визначення альфа-фетопротеїну в сироватцi кровi

# 5, 7, 14, 15, 17, 18, 27, 34, 37, 39, 41

 

7000, 100, 80, 60, 40 "Якi оптимальнi термiни УЗ-скринінгу вагiтних?

7001, 0 "33-38 тижнiв

7002, 20 "1 огляд - 10-12 тижнiв, 2 огляд - 32-38 тижнiв

7003, 100 "1 огляд - 9-11 тижнiв, 2 огляд - 16-21 тижнi

7004, 10 "10-12 тижнiв

# 5, 7, 14, 15, 17, 18, 27, 34, 37, 39, 41

 

7010, 100, 80, 60, 40 "Якi оптимальнi термiни проведення УЗД у вагiтних для виявлення вад розвитку центральної нервової системи плоду?

7011, 0 "10-12 тижнiв

7012, 100 "14-22 тижнi

7013, 20 "14-18 тижнiв

7014, 40 "18-22 тижнi

7015, 0 "33-38 тижнi

# 5, 7, 14, 15, 17, 18, 27, 34, 37, 39, 41

 

7020, 100, 80, 60, 40 "Альфа-фетопротеїн - це:

7021, 0 "Лiпопротеїн з молекулярною масою бiльше 10000

7022, 100 "Ембрiональний сироватковий бiлок, близький до альбумiнової фракцiї

7023, 0 "Бета-глобулiнова фракцiя кровi плоду

7024, 0 "Бiлок, близький за фiзико-хiмiчними властивостями до гама-глобулiну

# 5, 7, 14, 15, 17, 18, 27, 34, 37, 39, 41

 

7030, 100, 80, 60, 40 "РАРР-А це:

7031, 0 "Бета-глобулiнова фракцiя кровi плоду

7032, 0 "Фетальний білок плоду

7033, 100 "Асоційований з вагітністю плазмовий протеїн А

# 5, 7, 14, 15, 17, 18, 27, 34, 37, 39, 41

 

7040, 100, 80, 60, 40 "Матерiалом для дослiдження карiотипу плоду є:

7041, 25 "Культура лiмфоцитiв плоду

7042, 25 "Культура клiтин амнiотичної рiдини

7043, 25 "Клiтини ворсин хорiону

7044, 25 "Клiтини плаценти

7045, 0 "Культура лiмфоцитiв батька

# 5, 7, 14, 15, 17, 18, 27, 34, 37, 39, 41

 

7050, 100, 80, 60, 40 "Якi ускладнення можуть виникнути при неiнвазивних методах пренатальної дiагностики?

7051, 0 "Переривання вагiтностi

7052, 0 "Кровотеча в плоду

7053, 0 "Загибель плоду в II i III триместрi

7054, 0 "Iзоiмунiзацiя

7055, 100 "Немає ризику

# 5, 7, 14, 15, 17, 18, 27, 34, 37, 39, 41

 

7060, 100, 80, 60, 40 "Якi з перерахованих методiв пренатальної дiагностики найбiльш iнформативнi в першому триместрi вагiтностi?

7061, 0 "Амнiоцентез

7062, 100 "Біопсія ворсин хоріону

7063, 0 "Фетоскопiя

7064, 0 "Плацентоцентез

7065, 0 "Кордоцентез

# 5, 7, 14, 15, 17, 18, 27, 34, 37, 39, 41

 

7070, 100, 80, 60, 40 "Яку з зазначених програм необхiдно проводити для пренатальної профiлактики спадкових хвороб i вроджених аномалiй розвитку?

7071, 30 "Масовий скринiнг вагiтних за допомогою ультразвукової дiагностики

7072, 30 "Селективний скринiнг вагiтних за допомогою ультразвукової дiагностики

7073, 30 "Визначення альфа-фетопротеїну в сироватцi кровi вагiтних i в амнiотичнiй рідині

7074, 10 "Використання iнструментальних, цитогенетичних, iмунобiологiчних методiв дослiдження вагiтних

7075, 0 "Каріотипування вагітних

# 5, 7, 14, 15, 17, 18, 27, 34, 37, 39, 41

 

7080, 100, 80, 60, 40 "З якою метою проводиться ультразвукове дослiдження у вагiтних?

7081, 10 "Для уточнення термiну вагiтностi

7082, 10 "Для встановлення життєздатностi плоду

7083, 50 "Для виявлення вроджених аномалiй розвитку

7084, 30 "Для планування i контролю проведення iнвазивних методiв дослiдження

7085, 0 "Для визначення розумового розвитку плоду

# 5, 7, 14, 15, 17, 18, 27, 34, 37, 39, 41

 

7090, 100, 80, 60, 40 "З якою метою проводиться пренатальна дiагностика?

7091, 0 "Для створення можливостi елiмiнацiї ураженого плоду

7092, 30 "З метою виявлення вроджених вад розвитку

7093, 40 "З метою виявлення хромосомної патологiї у плоду

7094, 30 "З метою виявлення генної патологiї у плоду

# 5, 7, 14, 15, 17, 18, 27, 34, 37, 39, 41

 

7100, 100, 80, 60, 40 "Якi з перерахованих аномалiй розвитку можна дiагностувати за допомогою ультразвукового дослiдження?

7101, 20 "Аненцефалiя

7102, 30 "Гiдроцефалiя, мiкроцефалiя

7103, 30 "Мозковi кили

7104, 20 "Гiдронефроз нирок

7105, 0 "Мукополісахаридоз

# 5, 7, 14, 15, 17, 18, 27, 34, 37, 39, 41

 

7110, 100, 80, 60, 40 "На якому термiнi вагiтностi можна дiагностувати атрезію стравоходу, гепатомегалію, діафрагмальну килу за допомогою ультразвукового дослiдження?

7111, 0 "7-8 тиждень

7112, 100 "21-28 тиждень

7113, 0 "12-14 тиждень

7114, 0 "16-22 тиждень

# 5, 7, 14, 15, 17, 18, 27, 34, 37, 39, 41

 

7120, 100, 80, 60, 40 "Якi з перерахованих захворювань серцево-судинної системи можна дiагностувати за допомогою ультразвукового дослiдження?

7121, 20 "Кардiомегалiю

7122, 30 "Трикамерне серце

7123, 30 "Дефект мiжшлуночкової i мiжпередсердної перетинок

7124, 20 "Транспозицiю судин

7125, 0 "Серцеву недостатність

# 5, 7, 14, 15, 17, 18, 27, 34, 37, 39, 41

 

7130, 100, 80, 60, 40 "Якi з перерахованих акушерських станiв є непрямими ознаками при виявленнi вад розвитку?

7131, 30 "Багатоводдя

7132, 30 "Маловоддя

7133, 20 "Зниження рухової активностi плоду

7134, 20 "Зменшення розмiрiв плаценти

7135, 0 "Гіперактивність плоду

# 5, 7, 14, 15, 17, 18, 27, 34, 37, 39, 41

 

7140, 100, 80, 60, 40 "Якi з перерахованих методів дослідження застосовуються для виявлення плодів з хромосомною патологією?

7141, 30 "Біопсія хоріону

7142, 30 "Амнiоцентез

7143, 30 "Проведення масового скринінгу на aльфа-фетопротеїн у сироватці крові вагітних у сполученні з ультразвуковим скринiнгом

7144, 10 "Проведення селективного скринінгу на альфа-фетопротеїн в амнiотичнiй рідині

7145, 0 "Загальний аналіз крові батька

# 1, 8, 9, 10, 11, 12, 28, 27, 34, 37, 39, 41

 

7150, 100, 80, 60, 40 "Якi з перерахованих вад розвитку шлунково-кишкового тракту можна дiагностувати за допомогою ультразвукового дослiдження?

7151, 20 "Дефект передньої черевної стiнки

7152, 30 "Гепатомегалiя

7153, 20 "Асцит

7154, 30 "Атрезiя тонкого i товстого кишечника

7155, 0 "Незавершений поворот кишечнику

# 5, 7, 14, 15, 17, 18, 27, 34, 37, 39, 41

 

7160, 100, 80, 60, 40 "За допомогою яких методiв пренатальної дiагностики можливе визначення статi плоду?

7161, 40 "Карiотипування клiтин плоду

7162, 40 "ДНК-дiагностика клiтин плоду

7163, 20 "Ультразвукове дослiдження

7164, 0 "Визначення альфа-фетопротеїну в амнiотичнiй рідині

# 5, 7, 14, 15, 17, 18, 27, 34, 37, 39, 41

 

7170, 100, 80, 60, 40 "Якi з перерахованих хвороб можна дiагностувати за допомогою пренатальної дiагностики?

7171, 30 "Бета-таласемiю

7172, 30 "Гемофiлiю

7173, 20 "Муковiсцидоз

7174, 20 "Синдром Дауна

7175, 0 "Хвороба Хартнупа

# 5, 7, 14, 15, 17, 18, 27, 34, 37, 39, 41

 

7180, 100, 80, 60, 40 "Яку з перерахованих патологiй можна дiагностувати пренатально?

7181, 20 "Синдром ламкої Х хромосоми

7182, 30 "Анеуплоїдiї аутосом i статевих хромосом

7183, 20 "Полiсомiї

7184, 30 "Структурнi змiни хромосом

7185, 0 "Хронічний лімфолейкоз

# 5, 7, 14, 15, 17, 18, 27, 34, 37, 39, 41

 

7190, 100, 80, 60, 40 "Яку патологiю можна запiдозрити за допомогою фетоамнiографiї плоду?

7191, 30 "Аненцефалiю, мозкову килу

7192, 40 "Фокомелiю

7193, 30 "Атрезiю частини шлунково-кишкового тракту

7194, 0 "Анемію плоду

# 5, 7, 14, 15, 17, 18, 27, 34, 37, 39, 41

 

7200, 100, 80, 60, 40 "Якi з перерахованих методiв пренатальної дiагностики вiдносяться до iнвазивних?

7201, 30 "Фетоамнiографiя

7202, 20 "Амнiоцентез

7203, 30 "Бiопсiя хорiону

7204, 20 "Кордоцентез

7205, 0 "Ультразвукове дослiдження

# 5, 7, 14, 15, 17, 18, 27, 34, 37, 39, 41

 

7210, 100, 80, 60, 40 "В якому самому ранньому термiнi вагiтностi реально одержати пробу амнiотичної рiдини?

7211, 0 "5-7 тижнiв

7212, 0 "11-12 тижнiв

7213, 100 "9-10 тижнiв

7214, 0 "24-25 тижнiв

# 5, 7, 14, 15, 17, 18, 27, 34, 37, 39, 41

 

7220, 100, 80, 60, 40 "Стать плоду варто вважати чоловiчою, якщо вмiст Х- i У-хроматину в ядрах клiтин амнiотичної рiдини буде наступним:

7221, 0 "Вмiст Х-хроматину не перевищує 1%, У-хроматину не менше 10%

7222, 100 "Вмiст Х-хроматину не перевищує 5%, У-хроматину не менше 50%

7223, 0 "Вмiст Х-хроматину - 0%, вмiст У-хроматину - 30%

# 5, 7, 14, 15, 17, 18, 27, 34, 37, 39, 41

 

7230, 100, 80, 60, 40 "Якi основнi показання для визначення карiотипу плоду?

7231, 30 "Один з батькiв є носiєм структурної перебудови хромосом

7232, 20 "Попередня дитина мала аутосомну трисомiю

7233, 30 "Пiзнiй вiк матерi

7234, 20 "Один з батькiв – мозаїк

7235, 0 "Попередня дитина була здоровою

# 5, 7, 14, 15, 17, 18, 27, 34, 37, 39, 41

 

7240, 100, 80, 60, 40 "При яких показниках в карiотипі жiнки необхiдно провести визначення карiотипу плоду?

7241, 20 "При карiотипі 46,ХХ/47,ХХХ

7242, 30 "При збалансованiй транслокацiї

7243, 20 "При наявностi в карiотипi додаткової маркерної хромосоми

7244, 30 "При робертсоновськiй транслокацiї

7245, 0 "При каріотипі 46,ХХ

# 5, 7, 14, 15, 17, 18, 27, 34, 37, 39, 41

 

7250, 100, 80, 60, 40 "Якi з перерахованих захворювань можна дiагностувати за допомогою амнiоцентезу?

7251, 30 "Синдром Дауна

7252, 20 "Синдром Едвардса

7253, 20 "Синдром Хантера

7254, 30 "Гемофілія

7255, 0 "Фукозидоз

# 5, 7, 14, 15, 17, 18, 27, 34, 37, 39, 41

 

7260, 100, 80, 60, 40 "Який матерiал для дослiдження можна одержати за допомогою амнiоцентезу?

7261, 40 "Вiльну вiд клiтин рiдину

7262, 30 "Клiтини, що культивуються

7263, 30 "Некультивованi клiтини

7264, 0 "Культивовані клітини

# 5, 7, 14, 15, 17, 18, 27, 34, 37, 39, 41

 

7270, 100, 80, 60, 40 "Яке походження мають клiтини амнiотичної рiдини?

7271, 20 "Це клiтини плоду

7272, 30 "Клiтини шкiри плоду

7273, 30 "Клiтини слизової оболонки роту, сечостатевого i дихального трактiв плоду

7274, 20 "Клiтини пупочного канатику й амнiону

7275, 0 "Клітини шкiри вагітної

# 5, 7, 14, 15, 17, 18, 27, 34, 37, 39, 41

 

7280, 100, 80, 60, 40 "Яка мiнiмальна кiлькiсть амнiотичної рiдини необхiдна для визначення статi плоду?

7281, 20 "1-2 мл

7282, 0 "20-30 мл

7283, 100 "2-5 мл

7284, 0 "Бiльше 10 мл

# 5, 7, 14, 15, 17, 18, 27, 34, 37, 39, 41

 

7290, 100, 80, 60, 40 "Якi з перерахованих дослiджень можна провести з використанням матерiалу бiопсiї хорiону?

7291, 30 "Визначення статi плоду

7292, 40 "Визначення карiотипу плоду

7293, 30 "Визначення активностi ферментiв

7294, 0 "Визначення здоров'я майбутньої дитини

# 5, 7, 14, 15, 17, 18, 27, 34, 37, 39, 41

 

7300, 100, 80, 60, 40 "Що таке кордоцентез?

7301, 0 "Визначення карiотипу плоду

7302, 0 "Бiопсiя шкiри й iнших тканин плоду

7303, 100 "Одержання пуповинної кровi плоду пiд контролем ультразвукового дослiдження

7304, 0 "Одержання клiтин амнiотичної рiдини

7305, 50 "Пункцiя плодової дiлянки пуповини

# 5, 7, 14, 15, 17, 18, 27, 34, 37, 39, 41

 

7310, 100, 80, 60, 40 "Якi з перерахованих станiв можна дiагностувати за допомогою бiопсiї хоріону?

7311, 30 "Якiснi та кiлькiснi змiни хромосом

7312, 20 "Синдром ламкої Х хромосоми

7313, 20 "Синдром Дауна

7314, 30 "Синдроми Едвардса, Патау

7315, 0 "Синдром Марфана

# 5, 7, 14, 15, 17, 18, 27, 34, 37, 39, 41

 

7320, 100, 80, 60, 40 "При яких захворюваннях жiнки рiвень aльфа-фетопротеїну в її кровi пiдвищений?

7321, 30 "Первинному раку печiнки

7322, 30 "Тератокарциномi яєчника

7323, 30 "Гострому i хронiчному гепатитi

7324, 10 "Атаксiї-телеангiоектазiї

7325, 0 "Анемії

# 5, 7, 14, 15, 17, 18, 27, 34, 37, 39, 41

 

7330, 100, 80, 60, 40 "На якому термiнi вагiтностi виявляється максимальний вмiст aльфа-фетопротеїну в амнiотичнiй рiдинi?

7331, 0 "10-11 тижнiв

7332, 30 "12-14 тижнiв

7333, 100 "15-16 тижнiв

7334, 0 "24-28 тижнiв

# 5, 7, 14, 15, 17, 18, 27, 34, 37, 39, 41

 

7340, 100, 80, 60, 40 "Якi з перерахованих методiв можна рекомендувати вагітній жінці для попередження народження дiтей з дефектом розвитку нервової трубки?

7341, 20 "Ультразвукове дослiдження в динамiцi

7342, 20 "Визначення aльфа-фетопротеїну в сироватцi кровi матерi на 16-му тижнi вагiтностi

7343, 30 "Визначення aльфа-фетопротеїну в амнiотичнiй рiдинi при пiдвищеному вмiстi його в сироватцi матерi

7344, 30 "Визначення aльфа-фетопротеїну в сироватцi матерi в динамiцi

7345, 0 "Біопсію хоріону

# 5, 7, 14, 15, 17, 18, 27, 34, 37, 39, 41

 

7350, 100, 80, 60, 40 "На якому термiнi вагiтностi проводиться бiопсiя хорiону?

7351, 0 "5-7 тижнiв

7352, 10 "Не ранiше 8-го тижня

7353, 100 "9-11 тижнiв

7354, 50 "8-9 тижнiв

7355, 0 "11-12 тижнiв

# 5, 7, 14, 15, 17, 18, 27, 34, 37, 39, 41

 

7360, 100, 80, 60, 40 "Якi з перерахованих ознак, виявлених за допомогою ультразвукового дослiдження, характернi для дiабетичної фетопатiї?

7361, 30 "Макросомiя

7362, 20 "Диспропорцiйний рiст тулубу плоду

7363, 30 "Багатоводдя

7364, 20 "Збiльшення товщини м'яких тканин плоду

7365, 0 "Маловоддя

# 5, 7, 14, 15, 17, 18, 27, 34, 37, 39, 41

 

7370, 100, 80, 60, 40 "За допомогою УЗД можна діагностувати:

7371, 30 "Двусторонню агенезiю нирок

7372, 40 "Аненцефалію

7373, 30 "Гiдронефроз

7374, 0 "Галактоземію

7375, 0 "Мукополісахаридоз

# 5, 7, 14, 15, 17, 18, 27, 34, 37, 39, 41

 

7380, 100, 80, 60, 40 "При яких захворюваннях плоду виявляється пiдвищення вмiсту альфа-фетопротеїну в амнiотичнiй рiдинi?

7381, 20 "Аненцефалiї

7382, 30 "Гiдроцефалiї

7383, 20 "Черепно-мозковiй i спинномозковiй килi

7384, 30 "Мiкроцефалiї

7385, 0 "Хромосомній патології

# 5, 7, 14, 15, 17, 18, 27, 34, 37, 39, 41

 

7390, 100, 80, 60, 40 "Жiнцi якого вiку, у випадку її вагiтностi, необхiдна iнвазивна пренатальна дiагностика?

7391, 0 "34 рокiв

7392, 20 "35-39 рокiв

7393, 30 "Якщо вiк перевищує 40 рокiв

7394, 50 "45 рокiв

# 5, 7, 14, 15, 17, 18, 27, 34, 37, 39, 41

 

7400, 100, 80, 60, 40 "Яка середня тривалiсть культивування клiтин амнiотичної рiдини для визначення карiотипу плоду?

7401, 20 "До 3-4 тижнiв

7402, 30 "2-3 тижнi

7403, 50 "Близько 10 днiв

7404, 0 "Близько 10 тижнів

# 5, 7, 14, 15, 17, 18, 27, 34, 37, 39, 41

 

7410, 100, 80, 60, 40 "При якiй патологiї показана пренатальна дiагностика?

7411, 20 "Хвороба Тея-Сакса

7412, 30 "Хвороба Менкеса

7413, 20 "Глiкогенози

7414, 30 "Адреногенiтальний синдром

7415, 0 "Вітамін Д-резистентний рахіт

# 5, 7, 14, 15, 17, 18, 27, 34, 37, 39, 41

 

7420, 100, 80, 60, 40 "При яких амiноацидопатiях можлива пренатальна дiагностика?

7421, 30 "Цитрулінемiя

7422, 30 "Гомоцистінурiя

7423, 40 "Цистатінурiя

7424, 0 "Галактоземія

# 5, 7, 14, 15, 17, 18, 27, 34, 37, 39, 41

 

7430, 100, 80, 60, 40 "Який ризик (у %) виникнення ускладнень перебігу вагітності при проведеннi амнiоцентезу?

7431, 0 "Близько 10%

7432, 100 "1-2%

7433, 10 "5-6%

7434, 0 "50%

# 5, 7, 14, 15, 17, 18, 27, 34, 37, 39, 41

 

7440, 100, 80, 60, 40 "Який ризик (у %) виникнення ускладнень перебігу вагітності (кровотеча, болi в животi, загибель плоду) при проведеннi біопсії хоріону?

7441, 0 "2-5%

7442, 0 "10%

7443, 100 "2,5-5%

7444, 0 "5-6%

# 5, 7, 14, 15, 17, 18, 27, 34, 37, 39, 41

 

7450, 100, 80, 60, 40 "Активнiсть яких ферментiв можна визначити в клiтинах хорiальних ворсин?

7451, 30 "Бета-галактозидази

7452, 20 "Бета-глюкуронiдази

7453, 30 "Глутатiонредуктази

7454, 20 "Нейрамiнiдази

7455, 0 "Хітотриозидази

# 5, 7, 14, 15, 17, 18, 27, 34, 37, 39, 41

 

7460, 100, 80, 60, 40 "Якi вимоги до методів біохімічного скринінгу?

7461, 50 "Діагностична значимість (невеликий відсоток хибнопозитивних та відсутність хибнонегативних результатів)

7462, 50 "Використання легкодоступного біологічного матеріалу в невеликій кількості

7463, 0 "Відсутність потреби у проведенні повторного дослідження для підтвердження діагнозу при позитивному результаті

# 5, 7, 14, 15, 17, 18, 27, 34, 37, 39, 41

 

7470, 100, 80, 60, 40 "Якi з перерахованих методiв пренатальної дiагностики необхiднi для виявлення Х-ламкої хромосоми у плоду?

7471, 20 "Бiопсiя хорiону з наступним аналiзом хромосом

7472, 30 "Кордоцентез з наступним визначенням карiотипу

7473, 20 "Амнiоцентез з аналiзом хромосомного набору

7474, 30 "ДНК – дiагностика

7475, 0 "Ультразвукове дослiдження

# 5, 7, 14, 15, 17, 18, 27, 34, 37, 39, 41

 

7480, 100, 80, 60, 40 "Що є об'єктом дослiдження при здiйсненнi цитогенетичної пренатальної дiагностики?

7481, 20 "Культура клiтин амнiотичної рiдини

7482, 30 "Культура клiтин хорiону

7483, 20 ""Прямi" хромосомнi препарати з ворсин хорiону або плаценти

7484, 30 "Культура лiмфоцитiв плоду

7485, 0 "Культура еритроцитів плоду

# 5, 7, 14, 15, 17, 18, 27, 34, 37, 39, 41

 

7490, 100, 80, 60, 40 "За допомогою біопсії хоріону діагностують:

7491, 40 "Спадкові порушення обміну речовин

7492, 0 "Множинні вроджені вади розвитку

7493, 60 "Хромосомні синдроми

7494, 0 "Ізольовані вроджені вади розвитку

# 5, 7, 14, 15, 17, 18, 27, 34, 37, 39, 41

 

7500, 100, 80, 60, 40 "Якi з перерахованих недолiкiв вiдносяться до методу одержання i аналiзу "прямих" препаратiв з ворсин хорiону?

7501, 40 "Можливiсть помилкового дiагнозу через наявнiсть хромосомного мозаїцизму в хорiонi

7502, 20 "Погане забарвлення хромосомних препаратiв

7503, 40 "Бiльший, у порiвняннi з амнiоцентезом, ризик переривання вагiтностi

7504, 0 "Висока якість хромосомних препаратів

# 5, 7, 14, 15, 17, 18, 27, 34, 37, 39, 41

 

7510, 100, 80, 60, 40 "Зазначте найбiльш перспективнi напрямки профiлактики вродженої патологiї у дiтей:

7511, 10 "Допологова дiагностика в сiм'ях пiдвищеного ризику

7512, 20 "Масовий скринiнг всiх вагiтних за допомогою ультразвукового обстеження

7513, 20 "Дослiдження рiвня альфа-фетопротеїну в сироватцi кровi у всiх вагiтних

7514, 100 "Масовий i селективний скринiнги вагiтних по повнiй програмi

7515, 0 "Хромосомний аналiз клiтин периферiйної кровi батькiв

# 5, 7, 14, 15, 17, 18, 27, 34, 37, 39, 41

 

7520, 100, 80, 60, 40 "Який метод генетичного обстеження необхiдно застосовувати у всiх випадках при медико-генетичному консультуваннi?

7521, 0 "Цитогенетичне обстеження

7522, 0 "Бiохiмiчне i дерматоглiфiчне обстеження

7523, 100 "Клiнiко-генеалогiчний та синдромологічний аналiз

7524, 0 "Молекулярно-генетичне обстеження

# 5, 7, 14, 15, 17, 18, 27, 34, 37, 39, 41

 

7530, 100, 80, 60, 40 "Якi рекомендацiї варто дати сiм'ї, що має дитину з вродженою вадою розвитку в результатi тератогенезу?

7531, 50 "Виключити шкiдливi тератогеннi чинники i планувати вагiтнiсть

7532, 0 "Не мати дiтей

7533, 100 "Виключити дiю шкiдливих чинникiв середовища, провести преконцепційну профілактику, при вагiтностi проводити допологову дiагностику

# 5, 7, 14, 15, 17, 18, 27, 34, 37, 39, 41

 

7540, 100, 80, 60, 40 "Якi методи мають перевагу в пренатальнiй дiагностицi мiодистрофiї Дюшена, якщо в родинi пiдтверджена повна делецiя вiдповiдного гену?

7541, 20 "Визначення статi плоду - УЗД

7542, 40 "Визначення рiвня дистрофiну в м'язах плоду iмунофлуоресцентним методом

7543, 100 "Полiмеразна ланцюгова реакцiя ДНК тканин плоду та специфiчним для мiодистрофiї Дюшена праймером

7544, 0 "Каріотипування

# 1, 8, 12, 28, 27, 34, 37, 39, 41

 

7550, 100, 80, 80, 60 "Якi найбiльш вагомi фактори в етiологiї невиношування вагiтностi?

7551, 0 "Сезоннi коливання температури

7552, 30 "Порушення генетичних структур в клiтинах плоду

7553, 30 "Гормональний дисбаланс в органiзмi вагiтної жiнки

7554, 40 "ТОRСН-iнфiкування

# 2, 5, 7, 11, 14, 15, 17, 18, 20, 27, 34, 37, 39, 41

 

7560, 100, 90, 80, 70 "Якi найбiльш ефективнi методи профiлактики вроджених вад розвитку нервової трубки у новонароджених?

7561, 20 "Збалансоване харчування вагiтної

7562, 20 "Вiдсутнiсть професiйних шкiдливих впливiв

7563, 30 "Застосування фолiєвої кислоти батьками до вагiтностi

7564, 30 "Вживання фолiєвої кислоти та вiтамiнiв групи С i В пiд час вагiтностi

7565, 0 "Вживання ацетилсаліцилової кислоти під час вагітності

# 2, 5, 7, 11, 14, 15, 17, 18, 20, 27, 34, 37, 39, 41

 

7570, 100, 90, 80, 70 "Якi захворювання можна дiагностувати за допомогою УЗД?

7571, 0 "Фенiлкетонурiю

7572, 0 "Гемофiлiю

7573, 0 "Синдром Марфана

7574, 100 "Аненцефалiю

# 2, 5, 7, 11, 14, 15, 17, 18, 20, 27, 34, 37, 39, 41

 

7580, 100, 90, 80, 70 "На якому термiни вагiтностi проводиться кордоцентез?

7581, 0 "5-8 тижнiв

7582, 0 "9-11 тижнiв

7583, 0 "16-18 тижнiв

7584, 100 "20-22 тижнi

# 2, 5, 7, 11, 14, 15, 17, 18, 20, 27, 34, 37, 39, 41

 

7590, 100, 90, 80, 70 "Якi основнi вимоги до захворювань, якi пiдлягають доклiнiчнiй дiагностицi?

7591, 25 "Висока частота розповсюдження хвороби

7592, 0 "Низька частота розповсюдження хвороби

7593, 25 "Наявнiсть ефективних методiв профілактики та лiкування

7594, 25 "Інвалідизуючий перебіг хвороби

7595, 25 "Наявнiсть специфічного методу дiагностики

# 2, 5, 7, 11, 14, 15, 17, 18, 20, 27, 34, 37, 39, 41

 

7600, 100, 90, 80, 70 "Якi оптимальнi термiни проведення УЗД у вагiтних для виявлення вад розвитку шлунково-кишкового тракту плоду (омфалоцеле, гастрошизіс, агенезія шлунку)?

7601, 0 "10-12 тижнiв

7602, 100 "13-20 тижнiв

7603, 20 "14-16 тижнiв

7604, 40 "18-22 тижнi

7605, 0 "33-38 тижнiв

# 5, 7, 14, 15, 17, 18, 27, 34, 37, 39, 41

 

7610, 100, 80, 60, 40 "Якi оптимальнi термiни проведення УЗД у вагiтних для виявлення вад розвитку центральної нервової системи плоду (черепно-мозкові кили, спинномозкові кили, гідроцефалія)?

7611, 0 "10-12 тижнiв

7612, 100 "14-20 тижнiв

7613, 20 "14-18 тижнiв

7614, 40 "18-22 тижнi

7615, 0 "33-38 тижнiв

# 5, 7, 14, 15, 17, 18, 27, 34, 37, 39, 41

 

7620, 100, 80, 60, 40 "Первинна профілактика-це:

7621, 100 "Комплекс заходів, направленних на попередження зачаття дітей з спадковими хворобами

7622, 0 "Комплекс заходів, направленних на попередження розвитку успадкованого захворювання

7623, 0 "Фенотипічна корекція дефекту

# 5, 7, 14, 15, 17, 18, 27, 34, 37, 39, 41

 

7630, 100, 80, 60, 40 "Поняття генетичного ризику включає:

7631, 0 "Високу ймовірність мати певну хворобу протягом життя

7632, 100 "Вірогідність виникнення спадкового захворювання або хвороби зі спадковою схильністью

7633, 0 "Вірогідність внутрішньоутробної загибелі плоду

 

Добавить комментарий

Внимание!
Комментарии не редактируются, но модерируются.
Сообщения, которые идут в разрез со II разделом Конституции Украины (Права, свободы и обязанности человека и гражданина), публиковаться не будут.


Защитный код
Обновить


ВНИМАНИЕ! Социальный проект

Допоможіть рятувати життя близнюків фетоскопіями в Україні!
Баннер

Новости

(05/02/15) Х Международный Симпозиум «Теория и практика репродукции человека».

Уважаемые коллеги! Украинская Ассоциация Репродуктивной Медицины и Одесский национальный медицинский ун...
Read more...

(11/21/14) вебинар "Полногеномный скрининг эмбрионов методом aCGH: результаты и новые вызовы"

Анонс Приглашаем вас на вебинар "Полногеномный скрининг эмбрионов методом aCGH: результаты и новые вызовы", ...
Read more...

(05/05/14) Симпозиум УАРМ - 2014

Симпозиум УАРМ - 2014 "Теория и практика репродукции человека": регистрация открыта! Уважаемые коллеги! Укра...
Read more...

(03/05/13) Лабораторные методы исследований в пренатальной диагностике ВРТ - 17 апреля 2013 г в городе Киеве.

Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие в секционном заседании "Лабораторные методы иссле...
Read more...

(03/05/13) «КЛІТИННІ ТЕХНОЛОГІЇ В АКУШЕРСТВІ, ГІНЕКОЛОГІЇ, НЕОНАТОЛОГІЇ ТА ДИТЯЧІЙ НЕВРОЛОГІЇ» 7 листопада 2013 р. в місті Києві.

Вельмишановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю ...
Read more...